Nu stämmervi staten!

Aurora svarar staten!

Att staten har principiella invändningar mot stämningen är i sig inte anmärkningsvärt, men innehållet i deras yttrande är på vissa håll närmast oseriöst. Staten påstår att klimatkrisen är vag och abstrakt, att unga inte är en särskilt utsatt grupp, och utgår i sitt svar ifrån att de inte kommer att rätta sig efter en eventuell fällande dom. Läs oss i Aftonbladet för en mer ingående argumentation.

Läs mer

Aurora är en ungdomsledd grupp som nu stämmer svenska staten i allmän domstol för att de inte behandlar klimatkrisen som en kris.

Svenska staten behandlar inte klimatkrisen som en kris. De har satt upp klimatmål som exkluderar majoriteten av våra utsläpp och som dessutom är långt ifrån ambitiösa nog för att Sverige ska göra sin rättvisa andel av de globala utsläppsminskningarna. Och de otillräckliga klimatmålen uppfylls inte ens. 

Aurora anser att för oss barn och unga äventyras den rätt till liv, hälsa och utveckling som garanteras till oss av Europakonventionens artiklar 2, 3, 8, 14 och artikel 1 i första tilläggsprotokollet. Vi i Aurora håller staten ansvarig för det bristande klimatarbetet. Vi ska genom en domstolsprocess säkerställa att staten respekterar mänskliga rättigheter.

Domstolsprocesser är tyvärr mycket dyra. Vi behöver därför allt ekonomiskt stöd vi kan få för att kunna driva denna process i mål. Donera gärna till vår insamling, och sprid den vidare. Eller bli medlem eller stödmedlem! Tillsammans skapar vi förändringen vi vill se! 

Hur kan du stötta Aurora? Läs här!

Vad vill Aurora? Läs här!

Hur ser det vetenskapliga stödet för Auroras process ut? Läs här!

Hur ser den juridiska argumentationen ut? Läs här!

Vill du få uppdateringar om Aurora? Läs här!

Senaste från Auroramålet

Screenshot på en debattartikel i Aftonbladet. Rubriken är "Klimatkrisen slår mot unga – staten blundar" och underrubriken "Ungdomsorganisationen Aurora: Låt Högsta domstolen pröva vår stämning direkt". Bilden föreställer Auroraungdomar med en banderoll.

Aurora svarar staten!

Idag svarar Aurora staten och bemöter deras yrkanden om avvisning.

I röd och grön text står det "Advancing Child Rights Strategic Litigation" bredvid en symbol av en hand och en våg.

Advancing Child Rights Strategic Litigation

Visa fler